Изпълнителен директор :

инж. Христо Малчев

Тел. +359 745 61260

Мобилен : +359 88888 6377

email : zinopetrich@abv.bg

Секретар :

Виолета Божкова

Тел. +359 745 61260

Тел. +359 745 61270

Факс : +359 745 61250

Мобилен : +359 886 112835

email : zinopetrich@abv.bg

Счетоводство :

Катя Малчева 

Тел. +359 745 61280

Беломорка Жингова

Светла Катулова

Тел. +359 745 61290

email : zinopetrich@abv.bg

Търговски Отдел :

Петя Карагогова

Тел. +359 745 61260

Мобилен  :  +359 888 141155

email:  yk@zino-petrich.com