ЗИНО-ПЕТРИЧ АД има богата номенклатура от машини и съоръжения.

Фирмата може да извършва дейности свързани с:

Инструментално производство – проектиране, конструиране, изработка и ремонт на всички видове инструментална екипировка: щанци, пресформи, шприцформи за пластмаса, монтажни и измервателни приспособления.
Пластмасово производство – серийно производство на детайли от различни видове пластмаси чрез шприцване.

Фирмата работи както със собствена, така и с инструментална екипировка на клиента.
Производство на изделия от метал – стандартни и нестандартни метални конструкции и изделия.