Εκτελεστικός διευθυντής :

eng. Hristo Malchev

Т. +359 745 61260

Κινητό : +359 88888 6377

email : zinopetrich@abv.bg

Γραμματέας :

Violeta Bozhkova

Т. +359 745 61260

Т. +359 745 61270

Fax : +359 745 61250

Κινητό : +359 886 112835

email : zinopetrich@abv.bg


Λογιστική :

Kaatya Malcheva 

T. +359 745 61280

Belomorka Zhingova

Svetla Katulova

T. +359 745 61290

email : zinopetrich@abv.bg

Τμήμα Πωλήσεων :

Petya Karagogova

T. +359 745 61260

Kινητό :  +359 888 141155

email:  yk@zino-petrich.com